[Chiến Thần Kỷ Nguyên] Ngự long tranh bá - Thần Long xuất thế

[ĐUA TOP] NGỰ LONG TRANH BÁ - THẦN LONG XUẤT THẾ

NHẬN NGAY:
- Tượng Vàng 9999 Ngự Long Kỳ Bảo
- Trân phẩm #độc_quyền limited gồm bình giữ nhiệt, áo thun phiên bản limited, đế kê điện thoại cùng quà ingame siêu giá trị.
Mừng Big Update Thần Long Xuất Thế. Hiệu triệu Chiến Binh tề tựu tại đây đua top - tranh tài - tìm ra Thần Long Chí Tôn, người người ngưỡng mộ!

⏰Thời gian tham gia: ngày 13/05/2021 đến 10h00 ngày 24/05/2021Phạm vi áp dụng:
- Áp dụng cho tất cả tài khoản ở tất cả các server.

Nội dung đua top:
- Trong thời gian đua top, các Chiến Binh đạt TOP 10 chiến lực Ngự Long liên server khi tổng kết lúc 10h00 24/05/2021, sẽ là người dành chiến thắng với phần thưởng như sau:

TOP 1 nhận:
- Tượng Vàng 9999 Ngự Long Kỳ Bảo có khắc tên người sở hữu
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại
- Danh hiệu Quân Chủ tự chọn
- Tọa Kỵ★Chí Tôn Long Liễn
- Nguyên Thần★Long Hoàng Hộ Thể
- Vũ Dực★Thiên Vương Chi Vương
- Đá Đỏ Lv10
- Đá Lam Lv10
- 100 Lệnh Tước Vị
- 5000 Huyền Tinh

TOP 2 nhận:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại
- Nguyên Thần★Long Hoàng Hộ Thể
- Vũ Dực★Thiên Vương Chi Vương
- Đá Đỏ Lv9
- Đá Lam Lv9
- 80 Lệnh Tước Vị
- 3000 Huyền Tinh

TOP 3 nhận:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại
- Vũ Dực★Thiên Vương Chi Vương
- Đá Đỏ Lv8
- Đá Lam Lv8
- 50 Lệnh Tước Vị
- 2000 Huyền Tinh

TOP 4-10:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại
- Đá Đỏ Lv8
- Đá Lam Lv8
- 30 Lệnh Tước Vị
- 1000 Huyền Tinh
 
- Link: http://duatop.chienthankynguyen.vn/