[Chiến Thần Kỷ Nguyên] Đua TOP tinh thần lực - Tinh vực tranh bá

🎯🎯 NHẬN NGAY:
- iPhone 12 chính hãng
- Trân phẩm #độc_quyền limited gồm bình giữ nhiệt, áo thun phiên bản limited, khẩu trang limited, đế điện thoại cùng quà ingame siêu giá trị.👏👏
 
🔰 Chi tiết xem tại: http://duatoptv.chienthankynguyen.vn
 
⚜️ Mừng Big Update Tinh Vực Tranh Bá. Hiệu hồi triệu Chiến Binh tề tựu đua top - tranh tài - tìm ra Đệ Nhất Tinh Vực - Xưng Bá Toàn Server, người người ngưỡng mộ!
 

 
⏰ Thời gian tham gia: Ngày 01/07/2021 đến 10h00 ngày 12/07/2021
 
🛑 Phạm vi áp dụng:
- Tất cả tài khoản ở tất cả các server đều có thể tham gia đua top.
 
🛑 Nội dung đua top:
- Trong thời gian đua top, các Chiến Binh đạt TOP 10 chiến lực Tinh Thần Lực liên server khi tổng kết lúc 10h00 12/07/2021, sẽ là người dành chiến thắng với phần thưởng như sau:
 
🥇TOP 1 nhận:
- iPhone 12 chính hãng VN/A (Full VAT) (64GB - Đen)
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại, Khẩu trang limited
- Danh hiệu Quân Chủ tự chọn
- Tọa Kỵ★Hữu Phượng Lai Nghi
- Vũ Dực★Kim Phong Ngọc Lộ
- Nguyên Thần★Long Phi Phụng Vũ
- Đá Đỏ Lv10
- Đá Lam Lv10
- 100 Lệnh Tước Vị
- 5000 Huyền Tinh
 
🥈TOP 2 nhận:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại, Khẩu trang limited
- Vũ Dực★Kim Phong Ngọc Lộ
- Nguyên Thần★Long Phi Phụng Vũ
- Đá Đỏ Lv9
- Đá Lam Lv9
- 80 Lệnh Tước Vị
- 3000 Huyền Tinh
 
🥉TOP 3 nhận:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại, Khẩu trang limited
- Nguyên Thần★Long Phi Phụng Vũ
- Đá Đỏ Lv8
- Đá Lam Lv8
- 50 Lệnh Tước Vị
- 2000 Huyền Tinh
 
🎖TOP 4-10:
- Bộ POSM bao gồm: Áo thun Limited, Bình giữ nhiệt, Đế kê điện thoại, Khẩu trang limited
- Đá Đỏ Lv8
- Đá Lam Lv8
- 30 Lệnh Tước Vị
- 1000 Huyền Tinh