[Scoin] Điều chỉnh mức nạp tối thiểu khi nạp Scoin thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng

Scoin trân trọng thông báo thay đổi mức nạp tối thiểu/giao dịch đối với các giao dịch nạp Scoin thông qua phương thức Chuyển Khoản Ngân Hàng.

  • Áp dụng mức nạp tối thiểu 100.000 VNĐ/Giao dịch thay vì 55.000 VNĐ/Giao dịch như trước đây.
  • Phạm vi: Áp dụng đối với tất cả các giao dịch nạp Scoin thông qua chuyển khoản ngân hàng.
  • Thời gian áp dụng: Từ 10h ngày 13/10/2021

Scoin trân trọng thông báo!